دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی استان سیستان و بلوچستان

دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی استان سیستان و بلوچستان در روز یکشنبه 14 مهر 98 در شهر زاهدان و در دانشگاه سیستان و بلوچستان (ساختمان بعثت ، سالن معراج ) برگزار می  گردد .

محورهای پیش رویداد :

– بیان نظام مسائل استان سیستان و بلوچستان (اینجا کلیک کنید)

پیچ خط مشی چیست ؟ (اینجا کلیک کنید)

کارآفرینی اجتماعی چیست ؟

در این نشست ، دکتر مهدی عبدالحمید (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ) ، مهندس علیرضا راشکی ( مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان سیستان و بلوچستان ) و مهندس امیرمحمد شریفی (مسئول برگزاری رویداد پیچ خط مشی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام(ره)) به سخنرانی پیرامون محورهای فوق خواهند پرداخت .

فهرست