حمایت های بنیاد احسان از تیم های برگزیده رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی از زبان مهندس شریفی (مسئول برگزاری رویداد پیچ خط مشی بنیاد احسان )

رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به روایت تصویر

دلیل انتخاب عنوان پالیسی پیچ

 • گزیده ای از صحبت های دکتر واعظی نژاد در سومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی

تفاوت کارآفرین اجتماعی با فعال اجتماعی

 • گزیده ای از صحبت های مهندس شریفی در سومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی

رویداد پیچ خط مشی چه کمکی به نهادهای حاکمیتی می کند ؟

 • گزیده ای از صحبت های مهندس شریفی در سومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی

مراکز پژوهشی در سطح ایران و جهان به چند دسته تقسیم می شوند ؟

 • گزیده ای از صحبت های دکتر واعظی نژاد در سومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی

هر آنچه در رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان رخ داد

ویژگی های یک راه حل مناسب برای سیاست گذاری از زبان دکتر واعظی نژاد

پالیسی پیچ ؛ چرا ؟ – قسمت یک

 • گزیده ای از سخنرانی آقای دکتر عبدالحمید در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان
 • در این ویدیو آقای دکتر عبدالحمید به توضیحی مختصر درباره علل شکل گیری رویداد پیچ خط مشی می پردازد .

پالیسی پیچ ؛ چرا ؟ – قسمت دو

 • گزیده ای از سخنرانی آقای دکتر عبدالحمید در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان
 • در این ویدیو آقای دکتر عبدالحمید به توضیحی مختصر درباره علل شکل گیری رویداد پیچ خط مشی می پردازد .

راهکار مناسب برای موفقیت در رویداد پیچ خط مشی

 • گزیده ای از سخنرانی آقای دکتر عبدالحمید در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان

تفاوت کارآفرینی اجتماعی با بنگاه خیریه

 • گزیده ای از سخنرانی آقای مهندس شریفی در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان

راهکار بنیاد احسان برای جلب مشارکت مردمی در راستای محرومیت زدایی

 • گزیده ای از سخنرانی آقای مهندس شریفی در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان

اقدامات بنیاد احسان و بنیاد برکت در راستای محرومیت زدایی در سیستان و بلوچستان

 • گزیده ای از سخنرانی آقای مهندس راشکی در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان

تلاش بنیاد برکت جهت حفظ نسبت جمعیت روستایی به شهری در سیستان و بلوچستان

 • گزیده ای از سخنرانی آقای مهندس راشکی در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان

تلاش بنیاد برکت جهت حفظ نسبت جمعیت روستایی به شهری در سیستان و بلوچستان

 • گزیده ای از سخنرانی آقای مهندس راشکی در دومین پیش رویداد توسعه زیست بوم کارآفرینی اجتماعی سیستان و بلوچستان
فهرست