دربار پیچ خط مشی

درباره پیچ خط مشی

پیچ خط مشی یک رویداد جمع سپاری برای حل مسائل عمومی کشور است. در هنگام مواجهه با مسائل عمومی، یا باید مسأله را در دستور کار دولت گذاشت و منتظر تدوین راهکار و خط‌مشی توسط تیم کارشناسی دولت ماند؛ یا می‌توان زمینه‌ای را فراهم کرد که از توان نخبگان مردمی در تشخیص مسأله، تدوین خط‌مشی مناسب، و سازوکارهای اجرا و ارزیابی آن استفاده گردد. رویداد پیچ خط‌مشی، مأموریت خود را در بخش دوم و در حوزۀ جلب مشارکت نخبگان در خط‌مشی‌گذاری عمومی دیده است. پیچ خط‌مشی، کارآفرینی عمومی است و در زمانه ای ایجاد شد که نهادهای دولتی و عمومی به سمت حمایت و فعالیت در شناسایی ایده‌های قابل در حوزۀ کسب و کار و راه‌اندازی شرکت‌های نوپا جهت‌دهی شده‌اند. این اتفاق برای جوانان تحصیل کرده‌ای که دغدغۀ راه اندازی کسب و کار شخصی دارند، بسیار مبارک است؛ ولی متأسفانه، در حالی‌که مدام بر طبل فربگی دولت و عدم ظرفیت دولت برای استخدام زده می‌شود، هیچ تمهیدی برای حمایت از ایده‌های اجتماعی و عمومی نخبگان مردمی در کشور وجود ندارد؛ افرادی که به هر دلیل، فراتر از خود می‌اندیشند و دغدغۀ عموم مردم را دارند. پیچ خط مشی محلی برای شکوفایی استعدادهای مرتبط با حوزه ی عمومی اداره ی جامعه است.

رویداد ها

رویدادهای برگزار شده

1

تعداد رویداد برگزار شده

تاکنون یک رویداد در حوزه ی عمومی توسط پیچ خط مشی برگزار گردیده است.

2

تعداد رویداد در حال برگزاری

در حال حاضر دو رویداد در حوزه ی عمومی خط مشی در جریان است.

170

تعداد شرکت کنندگان

تاکنون 170 نفر در رویدادهای پیچ خط مشی مشارکت داشته اند.