housing_contract

 

مقالات و کتب مرتبط با موضوع رویداد کاهش آسیب های اجتماعی نقاط داغ جرم

در این قسمت تلاش کرده ایم تا با بررسی دقیق و موشکافانه منابع داخلی و خارجی که توسط محققان و مراکز پژوهشی شناخته شده و معتبر رصد کرده و خلاصه ای از بهترین آن منابع را کمک شایانی به درک مفاهیم اولیه و آشنایی کلی با موضوع رویداد را به مخاطب می کند در اختیار مخاطب قرار دهیم . بدون شک ، مطالعه دقیق این آثار می تواند در کسب موفقیت در رویداد به تیم های شرکت کننده ، کمک های فراوانی بکند . همچنین شما مخاطب گرامی می توانید در صورتیکه به منابع مطالعاتی مناسب دیگری دست پیدا کردید ، آنها را از طریق نشانی ایمیل policypitch@gmail.com برای ما ارسال نمایید تا ما از طریق همین صفحه آنها را در اختیار عموم علاقه مندان قرار دهیم .

SPACE, PLACE AND CRIME
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

SPACE, PLACE AND CRIME: HOT SPOT  AREAS AND HOT PLACES OF LIQUOR-RELATED CRIME

فضا، محل و جرم: نقاط داغ جرم های مرتبط با مشروب

چکیده مقاله

این مقاله روابط بین مکان، فضا و موقعیت های خاصی از مغازه ها و فروشگاه های مشروب فروشی شیکاگو و جنایات در آن مکان را بررسی می کند و کاربرد این یافته ها را برای پیشگیری از جرم پیشنهاد می کند. با داده های GeoArchive از اطلاعات پلیس، سرشماری و گواهینامه مشروبات الکلی از ژانویه تا ژوئن 1993، ما مکان هایی با تمرکز بالا  (مناطق پرطرفدار)، رویداد ها در این مکان ها و حوادثی را که در حومه های اطراف رخ می دهند شناسایی می کنیم؛  ویژگی های مکانی و فضایی 49  محل با تعداد زیاد رخداد ها  را با یک نمونه از 49 محل با تعداد رخداد کم را مقایسه می کنیم. در نهایت  رابطه بین مکان ها و حوادث در دو منطقه انتظامی را بررسی می کنیم.سه نوع مکان به وجود آمد، که هر کدام از آنها دارای روابط متفاوتی با جذب، تولید و کنترل جرم بودند و هر کدام از آنها نیاز به استراتژی های متفاوت برای مداخله داشتند. سطح بالای جرم در  این مکانها منعکس کننده الگوی جرم عمومی این منطقه است. در حال حاضر یک برنامه پلیس و گشت های شهروندی برای کاهش جرایم خیابانی در این منطقه مورد ارزیابی قرار گرفته است.

SIMULATING THE DYNAMICAL INTERACTION OF
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

SIMULATING THE DYNAMICAL INTERACTION OF OFFENDERS, TARGETS AND GUARDIANS

شبیه سازی تعامل بزهکاران، قربانیان و افسران

چکیده مقاله

در این مقاله ما دینامیک روزمره فرایند فعالیت ها را با استفاده از شبیه سازی عامل مبنا بررسی می کنیم که در آن ها فعالیت روز مره بزهکاران، قربانیان و افسران شبیه سازی می شود.پس به این می پردازیم که عامل ها به کاهش یا افزایش پارامتر های مرتبط با ترجیحات خود و به انتخاب جهتی که در آن بر اثر اتفاقات پیرامونی حرکت می کنند؛ چگونه واکنش نشان می دهند.

Agent-based vs. population-based
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

Agent-based vs. population-based simulation of displacement of crime: A comparative study

شبیه سازی عامل مبنا و جمعیت مبنا در جابجا شدن جرم یک مطالعه تطبیقی

چکیده مقاله

سوال مرکزی که در جرم شناسی بدان اشاره می شود این است که چگونه جابجایی جغرافیایی جرم می تواند مطالعه و بررسی و در نهایت پیش بینی شود. فرایند جابجایی جرم معمولا با اشاره به تعامل سه نوع عامل: مجرمان، رهگذران و نگهبانان توضیح داده می شود.بیشتر شبیه سازی های عامل مبنایی که در این فرایند انجام می شوند دیدگاه محلی دارند.  در عین حال زمانی که تعداد عامل ها بسیار زیاد باشند، روش های کلی تری مانند شبیه سازی های جمعیت مبنا مزیت های محاسباتی بیشتری دارند.  این مقاله هر دو روش مدل سازی عامل مبنا و جمعیت مبنا را برای شبیه سازی جابجایی جرم  استفاده می کند و سپس ارزیابی مقایسه ای از دو مدل را ارائه می دهد. علاوه بر این، یک رویکرد برای تجزیه و تحلیل رفتار هر دو مدل با استفاده از تکنیک های رسمی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که در شرایط خاص، مدل های مبتنی بر جمعیت  مبتنی بر عامل را تخمین می زند، حداقل در دامنه مورد بررسی است.

PROSPECTIVE HOT-SPOTTING The Future of Crime Mapping
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

PROSPECTIVE HOT-SPOTTING The Future of Crime Mapping

نقاط داغ : آینده پیش بینی جرم؟

چکیده مقاله

روش های موجود در پیش بینی و نگاشت آینده موقعیت جرم ،  ذاتا گذشته نگر است.  این مقاله امکان توسعه یک روش را برای پیشبینی نقاط داغ بررسی می کند. تحقیقات اخیر که توسط نویسندگان انجام شده  نشان می دهد که خطر سرقت، جابجا شدنی است و خانه هایی که در ۴۰۰ متری خانه ای قرار دارند که از آن دزدی شده است، تا دو ماه در معرض خطر قرار دارند. ما نشان می دهیم که چگونه  با تجزیه و تحلیل دانش داده های جمع آوری شده جرم می توان  یک سطح ریسک در حال تغییر تولید کرد. یکی از کارهای اصلی این مقاله این است که بیازماید چگونه این سطح ریسک می تواند ارزیابی شود و بهره وری و تاثیر گذاری آن با روش های موجود مقایسه شود.

روش های جدیدی از ارزیابی نقشه ارائه شده اند. روشهایی مانند تولید نرخ موثر جستجو و نسبت مساحت به محیط؛ همچنین متریک های استاندارد شده که می توانند برای نقشه هایی که با استفاده از تکنیک های مختلف تولید شده اند؛ به کار روند و بنابراین امکان مقایسه معنی دار و تکنیک های متناسب با آن را فراهم می کنند.  نتایج ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تکنیک نگاشت پیش بینی کننده که در اینجا ارائه شده است مزیت های زیادی بر روشهای سنتی دارد و می تواند به ویژه برای استخدام شیفتی افراد پلیس به کار رود.

The Effects of Hot Spots
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

The Effects of Hot Spots Policing on Crime: An Updated Systematic Review and Meta-Analysis

تاثیر سیاست گذاری نقاط داغ بر روی جرم: فرا تحلیل و مرور ادبیات ساختاری

چکیده مقاله

در سال های اخیر جرم شناسان و دست اندر کاران به منافع بالقوه تمرکز تلاش های پیشگرانه از جرم پلیس بر مکان های جرم اشاره کرده اند. پژوهشها پیشنهاد می دهند که خوشه های جرم در مکان های کوچک یا همان نقاط داغ وجود دارند. تعدادی از پژوهشگران در این باره بحث کرده اند که اگر افسران پلیس تمرکز خود را بر این نقاط بگذارند مسائل جرم می توانند کاهش یابند .در این مقاله، ما مطالعه سیستماتیک و تکمیل شده همکاری کمپبل را که بر روی تأثیرات پلیس و جرم در مکان های داغ انجام شده ، به روز کرده و  بهبود می دهیم. از فراتحلیل ها به منظور تعیین اندازه، جهت و معنی داری آماری تاثیر کلی استراتژی های سیاست گذاری نقاط داغ بر جرم استفاده می کنیم.

نتایج تحقیقات ما نشان می دهد که نظارت بر نقاط داغ باعث کاهش جرایم کوچک اما قابل توجه می شود و این منافع  کنترل جرم به  مناطقی می رسد که بلافاصله در اطراف نقاط داغ مورد هدف قرار می گیرند.تجزیه و تحلیل های ما نشان می دهد که مداخلات پلیس مساله محور، در مقایسه با  افزایش اقدامات سنتی پلیس در نقاط داغ جرم و جنایت، اثر بیشتری دارد.ما همچنین دریافتیم که تنها تعداد کمی از مطالعات، تأثیرات نظارت بر نقاط داغ را در روابط پلیس و جامعه بررسی می کنند. با این حال تحقیق در مورد این موضوع نشان می دهد که اعضای جامعه واکنش مثبتی به این اقدامات  متمرکز پلیس دارند.

Social Simulation and Analysis of the Dynamics of Criminal Hot Spots
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

Social  Simulation and Analysis of the Dynamics of  Criminal Hot Spots

شبیه سازی اجتماعی و تجزیه و تحلیل نقاط داغ جرم

چکیده مقاله

در سال های اخیر جرم شناسان و دست اندر کاران به منافع بالقوه تمرکز تلاش های پیشگرانه از جرم پلیس بر مکان های جرم اشاره کرده اند. پژوهشها پیشنهاد می دهند که خوشه های جرم در مکان های کوچک یا همان نقاط داغ وجود دارند. تعدادی از پژوهشگران در این باره بحث کرده اند که اگر افسران پلیس تمرکز خود را بر این نقاط بگذارند مسائل جرم می توانند کاهش یابند .در این مقاله، ما مطالعه سیستماتیک و تکمیل شده همکاری کمپبل را که بر روی تأثیرات پلیس و جرم در مکان های داغ انجام شده ، به روز کرده و  بهبود می دهیم. از فراتحلیل ها به منظور تعیین اندازه، جهت و معنی داری آماری تاثیر کلی استراتژی های سیاست گذاری نقاط داغ بر جرم استفاده می کنیم.

در مطالعات جرم شناسی دینامیک فضا زمانی بسیار مهم است. در این زمینه، یکی از پرسش های معمول این است که چگونه می توان رفتار مجرمان، قربانیان و افسران و همچنین ظهور و جابجایی نقاط داغ جنایت  را توضیح داد و پیش بینی کرد. در این مقاله ما بسته ای از ابزارهای نرم افزاری ارائه می کنیم که با استفاده از آن ها می توان این سوالات را پاسخ داد. از مدل سازی عامل مبنا در این نرم افزارها به ویژه استفاده می شود، همچنین این نرم افزار ها  شامل یک ابزار اعتبار سنجی و یک ابزار تصویر سازی هستند. شبیه سازی عامل مبنا به صورت خاص بر ارتباط میان نقاط داغ و سابقه منطقه تمرکز می کند. با استفاده از محیط فراهم شده ، تعداد زیادی شبیه سازی اجرا می شوند که نتایج آن ها رسما تجزیه و تحلیل نشده است.  نتایج نشان می دهد که این محیط ارائه شده برای تجزیه و تحلیل دینامیک نقاط داغ جرم ارزشمند است.

HunchLab Under the Hood
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

HunchLab: Under the Hood

چکیده مقاله

هانچلب به عنوان یک پروژه برای دپارتمان پلیس فیلادلفیا و دفتر دادستانی آمریکا شروع به کار کرد. آن ها از آزاویا خواستند که یک آشکار ساز جرم را توسعه دهند. منظور از آشکار ساز جرم سیستمی است که  تغییرات جغرافیایی جرم را ضبط کند و هرجا که فراوانی جرم ها از نظر آماری بالا رفت مشخص کند. بر مبنای موفقیت پروتو تایپ فیلادلفیا، آزاویا توانست که  بودجه پژوهشی  SBIR را از بنیاد ملی علوم به منظور توسعه نسل بعدی هانچلب،  دریافت کند. دپارتمان پلیس می تواند از این ابزار در کشور استفاده کند

Analyzing Hotspots of Crime Using a Bayesian
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

Analyzing Hotspots of Crime Using a Bayesian Spatio temporal Modeling Approach: A Case Study of Violent Crime in the Greater Toronto Area

تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف با استفاده از رویکرد مدل سازی زمانی فیزیک بیزی: مطالعه موردی جرایم خشونت آمیز در منطقه تورنتو بزرگ

چکیده مقاله
روش های متعارف که برای شناسایی نقاط داغ سطح مقیاس کوچک استفاده می شود، اغلب با استفاده از داده ها برای یک دوره زمانی است. از منظر روش شناسی این روش ها به خاطر اینکه نمی توانند مسائلی را که اعداد  کوچک دارند حل کنند با محدودیت روبرو هستند. مثالی از این دست مسائل تجزیه تحلیل فضایی نواحی از است که مساحت کمی دارند و تعداد جرم های اتفاق افتاده در آن ها کم است. مشکل تعداد کم ممکن است منجر به برآورد خطر ناپایدار و نتایج غیر قابل اعتماد شود. همچنین، رویکردهای مرسوم تنها از یک مشاهدات داده در هر منطقه استفاده می کنند، اطلاعات محدودی در مورد فرآیند های زمانی که نقاط داغ مختلف را تحت تاثیر قرار می دهند، و نحوه استفاده از منابع اجرای قانون برای مدیریت تغییر جرم ارائه می شود. پژوهشی در مورد جرائم خشونت آمیز در شهرداری منطقه یورک، انتاریو، در سال های 2006 و 2007 وجود دارد که این پژوهش با استفاده از مدل سازی فضایی زمانی به تجزیه و تحلیل روند جرم و شناسایی نقاط داغ می پردازد و محدودیت روش های مرسوم رایج را نشان می دهد. این مطالعه به صورت کلی روند های خشونت را برای منطقه مورد مطالعه آزمایش می کند. سپس این روند ها را برای مناطق با تعداد کم بررسی می کند و نقاط داغ جرم را از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ مشخص می کند.به رغم افزایش روند مشخص منطقه در شمال و کاهش روند واقعی خاص در جنوب شرقی، روند کلی جنایت خشونت آمیز ناچیز بود.  احتمال روندهای مشخص منطقه ای بیشتر از صفر به منظور شناسایی نقاط برجسته در منطقه شمالی مطالعه، نقشه برداری شد. ما در مورد تفاوت های مفهومی بین روش فضایی بیزی و رویکردهای مرسوم متداول و همچنین اثربخشی این روش فضایی بیزی برای شناسایی نقاط داغ از دیدگاه اجرای قانون بحث می کنیم.
On localised hotspots of an urban crime model
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

On localised hotspots of an urban crime model

نقاط موضعی مدل شهری جرم

چکیده مقاله

ما نقاط داغ فضایی و محلی  را بر روی خط واقعی و  برروی صفحه مدل جرم و جنایت شهری از Short و همکاران بررسی می کنیم. گسترش تجزیه و تحلیل ضعیف غیر خطی Short و همکاران ما در یک بعد نشان می دهد که نقاط داغ موضعی باید از حالت پس زمینه فضایی یکنواخت با بی ثباتی تورینگ منشعب شوند، در صورتی که تقسیم بیرونی زیر بحرانی باشد.  با استفاده از تکنیک های مسیریابی، این نقاط داغ  را ادامه می دهیم و نشان می دهیم که پالس های دوتایی می توانند به سمت مارپیچ همو کلینیک در نزدیکی تکینگی حدی بروند.

سپس ایک تکینگی حدی را برای توضیح وجود راه حل های اسپایک  تحلیل می کنیم و نتایج تحلیلی را با محاسبات عددی مقایسه می کنیم.  همچنین در دو بعد نشان می دهیم که لکه های شعاعی موضعی باید از حالت پس زمینه همگن فضایی منشعب شوند. فضاهای شش ضلعی موضعی و تکه های شش ضلعی محاسبه شده و  بسته به نزدیک بودن به تکینگی حدی، این راه حل ها یا تحت تاثیر مارپیچ هموکلینیک قرار می گیرندو یا مانند راه حل های چند نقطه ای عمل می کنند. در نهایت، ما در مورد پرونده های این الگو های محلی در زمینه جرم و جنایت شهری و مدل عامل مبنا بحث می کنیم.

self-organizing crime as an evolutionary social system
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

An engineering perspective for policy design: self-organizing crime as an evolutionary social system

نگاه مهندسی برای طراحی سیاسی : جرم خود سازمانده به مثابه یک سیستم اجتماعی تکاملی

چکیده مقاله

در این مقاله دستور العمل های روش شناختی  برای طراحی سیاست ها برای برخورد با جرم سازماندهی شده را معرفی می کنیم. برای این کا ر  هستی شناسی تکاملی را  که توسط کرت داپفر ارائه شده است به کار می گیریم،  که در نتیجه آن  جرم سازماندهی شده به عنوان خروجی عامل های هوشمند و اجتماعی در نظر گرفته می شود که استراتژی های آن ها در طول زمان تکامل می یابد. برای اینکه کاربرد این هستی شناسی را نشان بدهیم مورد فساد در بخش خرید عمومی در کلمبیا را بررسی می کنیم که در آنجا سازمان های بزهکاری (گروهی از عامل های فاسد)‌ به صورت نا خودآگاه با هم همکاری می کنند. هستی شناسی فوق منجر به این می شود که فساد را به عنوان دانش فرایندی در نظر بگیریم که توسط عامل هایی که می خواهند از منابع عمومی استفاده شخصی کنند و  بر اساس قوانین حل مساله تکاملی؛  به وجود آمده، استفاده شده و از بین می روند.

 نگاه مهندسی که ما از آن  استفاده می کنیم طراحی ها به کمک مدل را دوست دارد. مدل شبیه سازی می سازیم که نشان می هد چگونه دینامیک چنین قوانین تکاملی می توانند برای کشف سیاست گذاری های بالقوه متصور شوند. به کار بردن هستی شناسی تکاملی نشان می د هد که چرا فساد خود سازمانده است . دلیل این امر وجود الگوهایی در سطح سیستم است که از تعاملات ناخودآگاهی شکل می گیرند که این تعاملات تنها از اطلاعات محلی استفاده می کند.  دینامیک قوانین،  یک ساختار تغییر کننده از جمعیت و قوانین به وجود می آورد که می تواند با شرایط ویژه محیطی ترکیب شده و تطابق فراپایدار را تولید کنند. به همین دلیل است که فساد علی رغم چالش هایی که برایش به وجود می آورند پایدار است. روش های مهندسی زمینه ای را برای ارائه سیاست گذاری هایی فراهم می آورند که به جای نشان دادن سطح عملگری سیستم های اجتماعی (بر مبنای مشاهدات عملیات ها و داده ها) از قوانینی که آن عملیات ها را باعث می شوند؛ استفاده می کند. بنابراین نقش تنظیم گران از کنترل کردن به پدیدآورندگان محیط انتخابی تغییر می کند، که در این محیط تغییرات مناسب توسط معرفی یا حمایت از قوانین ضد جرم،  طراحی فشار انتخابی که تکامل قوانین خواسته شده را ترجیح می دهد و توجه به فاصله مختصاتی در فرا ساختار  تسهیل می شود.

 تشخیص جرم سازماندهی شده به عنوان خروجی یک سیستم که قوانین آن تکاملی هستند سوال هایی که بر محور سیاست کذاری به وجود آمده اند را تغییر می دهد و بر طراحی دوباره دانش تکاملی تمرکز می کند.به همین منظور دستور العمل های روش شناختی ما به این قوانین تکاملی اشاره می کنند و می توانند برای اشکال مختلفی از جرم سازماندهی شده به کار روند.

The Hotspot Matrix A Framework for the Spatio‐Temporal Targeting of Crime Reduction
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

The Hotspot Matrix: A Framework for the Spatio‐Temporal Targeting of Crime Reduction

ماتریس نقاط داغ : چهار چوبی  برای هدف گیری  فضایی زمانی کاهش جرم

چکیده مقاله
رشد سیاست گذاری هوشمند تمرکز خود را بر تعیین دقیق نقاط داغ و همچنین کاهش جرم و تعیین استراتژی برای مبارزه با مشکلات کرده است. به دلیل اینکه نظامیان قادرند تمرکز خود را بر مناطقی بگذارند که به این منابع نیاز بیشتری دارند  نقاط داغ جرم برای راهبرد های سیاست گذاری تبدیل به یک مولفه اصلی شده اند.

این مقاله تکنیک هایی را به کار می گیرد که از آن ها برای تشخیص مولفه های فضا زمانی نقاط جرم استفاده می شود و این روش ها را بهینه می کند تا بتواند سه رده نقاط داغ زمانی و سه رده نقاط داغ مکانی را مشخص کند. این رده ها با استفاده از ماتریس نقاط داغ توصیف می شوند. مثال های واقعی نشان می دهند که چگونه مشخصه های فضایی زمانی با ماتریس نقاط داغ ترکیب می شوند و چرا باید نظامیان عملیاتی و افرادی که در زمینه جلوگیری از جرم کار می کنند باید ماتریس نقاط داغ را به کار گیرند و استراتژي مناسب برای تعیین یا پیشگیری از جرم را طراحی کنند.

Analyzing crime displacement with a simulation
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

Analyzing crime displacement with a simulation approach

تجزیه و تحلیل جابجا شدن جرم با استفاده از شبیه سازی

چکیده مقاله

بزهکاری تمایل دارد که در مناطق کوچک خوشه ایجاد کند. پلیس از این استفاده می کند تا نقاط داغ را پیدا کرده منابع خود را برا آنجا متمرکز کند. در عمل نشان داده شده است که جرم در نقاط داغ کاهش می یابد، اگرچه ممکن است که منافع این کاهش به مناطق اطراف برسد، اما یکی از انتقاد هایی که به این روش می شود این است که جرم نیز ممکن است به مناطق اطراف برود. تعدادی از مطالعات تجربی الگوهای فضایی جابجا شدن جرم را بررسی کرده اند. اگرچه تعداد کمی از آن ها تلاش کرده اند که مکانیزم هایی که به این جابجا شدن منجر می شوند را تشخیص دهند.در این مقاله ما یک روش نظریه مبنا ارائه می دهیم که از مدلسازی عامل مبنا استفاده می کند تا مکانیزم های جرم و سیاست گذاری را شبیه سازی کند.فرایند هایی که جابجایی محتمل جرم را بررسی می شوند با استفاده از آزمایش ها محاسباتی بررسی شده اند. نتایج ما نشان می دهد که جرم نمی تواند به سادگی جابجا شود زیرا موقعیت هایی که جرم را اجازه می دهند در مناطقی که آمار جرم و جنایت پایین است ؛ محدود هستند. بنابراین بزهکاران اغلب در مناطقی جمع می شوند که بتوانند فعالیت های عادی خود را انجام دهند.

 

TRAJECTORIES OF CRIME AT PLACES
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

TRAJECTORIES OF CRIME AT PLACES: A LONGITUDINAL STUDY OF STREET SEGMENTS IN THE CITY OF SEATTLE

مسیر های جرم در مکان ها: یک مطالعه طولی بخش های خیابان در شهر سیاتل

چکیده مقاله

مطالعه جرم در مکان های کوچک به طور کلی بر داده های مقطعی تکیه دارد و توزیع آمار جرم در دوره کوتاهی از زمان را گزارش می کند. در این مقاله ما داده های رسمی جرم را برای آزمایش توزیع جرم در خیابان های سیاتل در واشنگتن در یک دور ه۱۴ ساله استفاده می کنیم.  این پژوهش با پژوهش های قبلی دو تفاوت اصلی دارد اولا، ما در طول دوره بسیار طولانی تر، جرم های جرم در مکان ها را مشاهده می کنیم از مطالعات دیگر که مکان های میکرو را مورد بررسی قرار داده اند. در ثانی با استفاده از تحلیل هایی که مسیریابی مبتنی بر گروه را در بر می گیرند، روند های متمایز رشد در داده ها را کشف می کنیم. یافته های ما نشان می دهد که مکان های خرد به صورت کلی تمرکز پایداری بر جرم در طول زمان دارند.با این حال، ما همچنین می بینیم که نسبت نسبتا کوچکی از مکان ها به گروه هایی با مسیرهای جرم و جنایت رو به افزایش یا کاهش تعلق دارند  و این مکان ها عمدتا مسئول روندهای کلی جنایت در شهر هستند. این یافته ها به ویژه با توجه به کاهش بیشتر میزان جرم و جنایت در سیاتل و بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا در دهه 1990، بسیار مهم است. مطالعه ما نشان می دهد که کاهش جرم می تواند نه به عنوان یک فرایند کلی که در چشم انداز شهر رخ داده است، بلکه می توان این پدیده را در گروه های کوچک که در مکان های خرد حضور دارند بررسی کرد.

How Officers Create Guardianship An Agent-based
عنوان مقاله
چکیده مقاله
دانلود مقاله
عنوان مقاله

How Officers Create Guardianship: An Agent-based1Model of Policing

چگونه افسران حفاظت می کنند: یک مدل سازی عامل مبنا از سیاست گذاری

 

چکیده مقاله

جرم پدیده پیچیده ای است که از تعامل بزهکاران، قربانیان و محیط آنها و به ويژه غیبت پلیس به وجود می آید.از دیرباز پژوهشگران در تلاش بوده اند که نحوه عملکرد پلیس را درک کنند. این امر باعث به وجود آمدن چالش هایی می شود زیرا برای مشاوره دادن به پلیس پژوهشگران باید ابتدا بفهمند که سیستم فعلی چگونه کار می کند. در این پژوهش ما یک مدل عامل مبنا برای شبیه سازی حرکت وسایل پلیس ها ارائه می دهیم که از داده های واقعی افسران پلیس در محیط واقعی فضایی جمع آوری شده است. با استفاده از جی پی اس خروجی این شبیه سازی با داده های واقعی مقایسه می شود تا کیفیت الگوهای حرکتی تولید شده ارزیابی شود. این مدل پیشنهاداتی برای بهبود استاندارد های شبیه سازی پلیس ارائه می دهد و به به راههایی برای درک بیشتر تاثیر پلیس بر محیط های بزهکارانه ارائه می دهد.

 

فهرست