نظام مسائل رویداد نقاط داغ جرم

آسیب چیست ؟

آسیب پدیده­ای است که از تعامل آسیب دیده، عامل آسیب و محیط به وجود می­ آید. آسیب، اعمال و موقعیت­ های نامطلوبی هستند که اثر منفی بر کیفیت زندگی و مهم ­ترین ارزش­ های مورد توافق جامعه یا بخشی از آن را دارد و با توجه به علل یا عواقب سوء اجتماعی آن، مداخله اجتماعی برای اصلاح وضعیت موجود، کاهش و کنترل آن الزامی است.

پیشگیری از بروز آسیب های اجتماعی

پیش گیری را می­توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی برشمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیرمستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیت های بازدارنده از وقوع جرم و کج روی طراحی و تدوین می­شود. اقدامات پیش گیرانه و مداخلات مساله محور، در مقایسه با افزایش اقدامات سنتی قهری در نقاط داغ آسیب، اثر بیشتری دارد. در این صورت اعضای جامعه نیز واکنش مثبتی به این اقدامات متمرکز قهری دارند.

محور و جوهره اصلی نظام مسائل نقاط داغ آسیب

یکی از رویکردهای فعال در برخورد با این نقاط، طراحی نظام مسائل و آسیب های اجتماعی است. با شناسایی نظام مسائل و آسیب­های اجتماعی می­ توان رویکردی فعال و پیشیگرانه در برخورد با نقاط داغ آسیب داشت. نکته دوم این است که بایستی توجه کرد که بهره گیری از ظرفیت­ های مردمی و مشارکت مردمی به خصوص مردم همان مناطق تاثیر بسزایی در حل این مسئله سیاستی و آسیب اجتماعی دارد. بنابراین محور و جوهره اصلی نظام مسائل نقاط داغ آسیب، بهره ­گیری از ظرفیت­ های مردمی و بخش خصوصی است. به طور خلاصه می­ توان نظام مسایل مناطق آسیب دیده شهری را به شرح زیر دانست:

  • چگونگی ایجاد گروه­ های مردم پایه و بومی خدمت رسان؛
  • چگونگی اشتغال زایی پایدار، سالم و همساز با شرایط منطقه؛
  • چگونگی مشارکت نهادهای عمومی با بخش خصوصی جهت ارائه خدمات عمومی؛
  • چگونگی جذب سرمایه­ های بخش خصوصی همراه با حفظ بافت منطقه؛
  • چگونگی ایجاد سرگرمی­ های سالم و همساز با بافت و فرهنگ منطقه؛
  • چگونگی توسعه کارکرد و هویت یابی مناطق آسیب دیده شهری

در ادامه می توانید بخش های از نظام مسائل رویداد را در عکس نوشته های زیر مشاهده نمایید . همچنین فایل متنی کامل نظام مسائل جهت دانلود در خدمت شما قرار گرفته است .

فهرست