آیکون فیلم

چندرسانه ای رویداد همزیستی برای حل مسائل اجتماعی با محوریت مناطق آسیب دیده شهری

در این صفحه می توانید خلاصه سخنرانی ها ، کلیپ ها ، تیزرهای تبلیغاتی و … مرتبط با رویداد همزیستی برای حل مسائل اجتماعی با محوریت مناطق آسیب دیده شهری را مشاهده نمایید .

تا اجرایی شدن طرح ها و ایده هایتان در کنارتان هستیم .

خلاصه ای از صحبت های مهندس شریفی در پیش رویداد اول

رویداد پیچ خط مشی ؛ فرصتی که شاید دیگر نتوانید تجربه کنید

خلاصه ای از صحبت های مهندس شریفی در پیش رویداد اول

نکاتی درباره مدلسازی عامل مبنا

خلاصه ای از صحبت های دکتر باقرزاد در پیش رویداد اول

چهار سطح تحلیل داده

خلاصه ای از صحبت های دکتر باقرزاد در پیش رویداد اول

اگر دغدغه دارید در رویداد ما شرکت کنید

خلاصه ای از صحبت های دکتر عبدالحمید در پیش رویداد اول

به چه مناطقی نقاط داغ جرم گفته میشود؟

خلاصه ای از صحبت های دکتر باقرزاد در پیش رویداد اول

فهرست