همه چیز درباره رویداد همزیستی برای حل مسائل اجتماعی

چندرسانه ای

گالری تصاویر

شورای سیاست گذاری رویداد

بذرپاش

دکتر مهرداد بذرپاش

رئیس هیئت مدیره بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

null

مهندس محمد ترکمانه

مدیر عامل بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

null

دکتر علی رضاییان

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

 

null

دکتر علی اصغر پورعزت

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

 

null

دکتر مهدی عبدالحمید

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر شورای سیاستگذاری

کمیته اجرایی رویداد

null

دکتر مهدی عبدالحمید

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر شورای سیاستگذاری

null

مهندس امیرمحمد شریفی

مسئول برگزاری رویداد پیچ خط مشی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

 

 

 

کمیته مربیان رویداد

طلایی

دکتر شهاب طلایی

پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 

ناصر ترابی

مهندس ناصر ترابی

مدیر سازماندهی فعالیت های مردمی بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

 

 

 

 

null

دکتر مرتضی تسخیری

مشاور کسب و کار

 

 

 

 

 

روح الله اکبری

مهندس روح الله اکبری

دبیر کمیته مربیان رویداد و مشاور کسب و کار

 

 

 

 

 

حائری

آقای محمدعلی حائری

فعال توسعه منطقه ای

 

 

عسگری

مهندس صالح عسگری

فعال حوزه بازرگانی و صادرات

 

 

 

 

 

باقرزاد

دکتر محمدرضا باقرزاد

مدیر علمی پروژه مدلسازی و شبیه سازی نقاط داغ جرم

 

 

 

 

null

مهندس مصطفی رزاقی

مشاور مدیرعامل بنیاد احسان

 

 

 

 

 

 

عبدالحسین زاده

محمد عبدالحسین زاده

پژوهشگر خط مشی گذاری عمومی

 

 

قنبری

مهندس عباس قنبری

مدیر قرارگاه هرندی بنیاد احسان

 

 

 

 

 

 

برگزار کننده رویداد

لوگوی بنیاد احسان

حامیان معنوی رویداد

جوایز تیم های برگزیده رویداد

7 میلیون تومان

جایزه نقدی

+

گرنت پژوهشی

+

امکان استقرار جهت پیاده سازی طرح

جایزه تیم اول

5 میلیون تومان

جایزه نقدی

+

گرنت پژوهشی

+

امکان استقرار جهت پیاده سازی طرح

جایزه تیم دوم

3 میلیون تومان

جایزه نقدی

+

گرنت پژوهشی

+

امکان استقرار جهت پیاده سازی طرح

جایزه تیم سوم
فهرست